© Patryk Sitkiewicz . e-mail: patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl
Badania
czytaj więcej...
Dysponujemy trzema doskonale wyposażonymi laboriatoriami  oraz sprzętem do badań terenowych.
Aparatura badawcza
czytaj więcej...
Lista najważniejszych publikacji naszych pracowników i doktorantów.
Publikacje
czytaj więcej...
Aktualnie realizowane projekty badawcze oraz pozostałe podejmowania działania naukowe.
Projekty badawcze
czytaj więcej...
Współpraca naukowa
Współpracujemy z przedstawicielami wielu instytucji z kraju i zagranicy. Zobacz ich pełną listę.
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska