Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
SEKRETARIAT KATEDRY:
80-952 Gdańsk,ul. Bażyńskiego 4
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@univ.gda.pl
Strona główna

Zespół

Badania

Seminaria i specjalność

Pingo

Linki

Geografia

UG

Instytucje:
Uczelnie na świecie
Uczelnie polskie
Komitet Badań Naukowych
Państwowy Instytut Geologiczny
Polska Akademia Nauk
American Geological Institute
Geological Survey of Canada
University of Oradea

Towarzystwa:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
INQUA
INQUA - Comm. on Glaciation
Intern. Glaciol. Soc. British Geomorph. Res. Group
Geol. Soc. of America

Biblioteki:
Biblioteka Główna UG
Biblioteka Narodowa
Centr. Bibl. Geogr. i OŚ PAN
Bibliografia Geologiczna Polski (1989-98)
The Library of Congress
Univ. of. W. Ontario Libr.

On-line journals & books:
Geomorfologia wirtualna
Earth Sci. Journals
Sedimentology
Glacial Geology and Geomorphology
Perspective in Envirom Sci.
Studia Quaternaria
Lista polskich czas. elektr.

Strony czasopism:
Ann. Soc. Geolog. Pol.
Boreas
J. of Glaciology
Can. J. of Earth Sci.
Earth Surface Proc. & Landform
Geological Quarterly (Kwartalnik Geologiczny)
Nature
Landfrorm Analysis

Informacja naukowa:
Nat. Center for Sci. Inform.
Geostatistics www sites
Geomorfologia wirtualna
Geology Internet Resources

Aktualizacja strony: