Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
SEKRETARIAT KATEDRY:
80-952 Gdańsk,ul. Bażyńskiego 4
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@univ.gda.pl
Strona główna

Zespół

Badania

Seminaria i specjalność

Pingo

Linki

Geografia

UG

PODSTAWOWE INFORMACJE
Seminarium licencjackie z geomorfologii - prezentacja
Seminarium licencjackie z geomorfologii - informacja dotycząca naboru
Aktualizacja strony: