© Patryk Sitkiewicz . e-mail: patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl
Zespół
prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny
stanisław.fedorowicz@ug.edu.pl
pokój B313, tel. (58) 523 65 43
zainteresowania badawcze: radiometria, chronostratygrafia, datowanie luminescencyjne
dr hab. Wojciech Tylmann
Kierownik Pracowni ERCLab, profesor nadzwyczajny
wojciech.tylmann@ug.edu.pl
pokój B430, tel. (58) 523 65 77
zainteresowania badawcze: paleolimnologia, rekonstukcje zmian środowiska, metody datowania osadów jeziornych
dr Małgorzata Kinder
adiunkt
malgorzata.kinder@ug.edu.pl
pokój B428, tel. (58) 523 65 11
zainteresowania badawcze: rekonstrukcje zmian środowiska, paleolimnologia, laminowane osady jeziorne, tefra
dr Piotr Paweł Woźniak
asystent
geopw@ug.edu.pl
pokój B312, tel. (58) 523 65 42
zainteresowania badawcze: geomorfologia glacjalna, sedymentologia glacjalna i glacilimniczna, petrografia osadów, datowania czasu ekspozycji głazów, archeopetrografia
dr Dawid Weisbrodt
adiunkt
dawid.weisbrodt@ug.edu.pl
pokój B314, tel. (58) 523 65 44
zainteresowania badawcze: paleogeografia czwartorzędu, palinologia
dr Patryk Sitkiewicz
adiunkt
patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl
pokój B315, tel. (58) 523 65 15
zainteresowania badawcze: stan dynamiczny brzegów i dna morskiego, bilans osadów w strefie brzegowej
mgr Damian Moskalewicz
asystent
damian.moskalewicz@ug.edu.pl
pokój B312, tel. (58) 523 65 42
zainteresowania badawcze: analiza cech strukturalnych i teksturalnych skał klastycznych, modelowanie rozwoju środowisk sedymentacyjnych
mgr Katarzyna Kozłowska
pracownik naukowo-techniczny
katarzyna.kozlowska@ug.edu.pl
pokój B316, tel. (058) 523 65 16
zakres obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Katedry, prace laboratoryjne
mgr Paulina Głowacka
doktorantka
paulina.glowacka@phdstud.ug.edu.pl
pokój B429
zainteresowania badawcze: wykorzystanie osadów biogenicznych w rekonstrukcjach środowiskowych, wpływ człowieka na ekosystemy wodne
dr Radosław Wróblewski
adiunkt
radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl
pokój B315, tel. (58) 523 65 15
zainteresowania badawcze: geomorfologia dna, procesy eoliczne i falowe, charakter transportu i depozycji osadów w strefie brzegowej
mgr Maurycy Żarczyński
doktorant
maurycy.zarczynski@phdstud.ug.edu.pl
pokój B428, tel. (58) 523 65 11
zainteresowania badawcze: rocznie laminowane osady jeziorne, uwarunkowania sedymentacji osadów jeziornych
mgr inż. Agnieszka Szczerba
doktorantka
agnieszka.szczerba@phdstud.ug.edu.pl
pokój B429, tel. (58) 523 65 41
zainteresowania badawcze: taksonomia i bioróżnorodność okrzemek i cyst złotowiciowców, wykorzystanie wskaźników biologicznych w badaniach i rekonstrukcjach paleoekologicznych
mgr Anna Poraj-Górska
doktorantka
anna.porajgorska@phdstud.ug.edu.pl
pokój B428, tel. (58) 523 65 11
zainteresowania badawcze: paleolimnologia, wpływ działalności człowieka na środowisko
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
o mnie
moje publikacje
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
▷▷ Instytut Geografii
▶▶▶ Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
▷▷▷▷ Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska